PERGOLA BOIS THERMO TRAITÉ AVEC VENTELLES

Dimension hors tout : L 341 x P 313 x H 217 cm

Surface : 10.67 m²

Hauteur de Passage : 205 cm

Largeur de Passage : 289 cm

Matière : Epicéa certifié PEFC, thermo traité

Couleur : Brun doré

Pieds : 4 poteaux moisés 12 x 12 cm

Ancrage : Platines métalliques fournies

Toiture : Toit plat - Chevrons à couvrir

Paroi latérale : Ventelles orientables

Inclus : Visserie de montage

Garantie : 10 ans

MONTAGE SIMPLE : 1 JOUR A 2 PERSONNES

Plus d'informations

Expédié sous 6 semaines

1 312,00 € TTC

Livraison gratuite

vos achats sécurisés
Moyens de PAIEMENT
Pour les COLLECTIVITÉS (suivre le processus de commande et valider sur le bouton MANDAT ADMINISTRATIF)
Retour
france abris vous conseille > Rappel immédiat en cliquant ici !
Rappel immédiat

Nous vous rappelons dans les meilleurs délais pendant les horaires d'ouverture 9h-12h et 14h-18h.Nous n'avons pas d'options à vous proposer pour ce produit.

UNE TONNELLE ÉLÉGANTE ET NATURELLE AU COEUR DE VOTRE JARIN

France-Abris vous présente un abri de jardin contemporain alliant l'élégance d'une structure épurée à la chaleur du bois massif thermo traité. Cette pergola va devenir l'élément décoratif incontournable de votre extérieur. Laissez-vous charmer par sa jolie coloration brun-doré. C'est l'extension idéale pour aménager un salon de jardin, abriter votre spa.

Cette structure est composée de 4 pieds moisés c'est à dire composés de plusieurs pièces boulonnées entre elles pour une plus grande solidité. La toiture comprend des chevrons à recouvrir avec le matériau de votre choix. Vous disposez d'un brise vue à claire voie à fixer entre les poteaux pour obtenir la fermeture d'une paroi latérale. Idéale pour filtrer le soleil ou le regard indiscret du voisinage.

Abri livré en kit à votre domicile avec une notice de montage détaillée. Nous préconisons d'ancrer solidement au sol les platines métalliques sur des fondations en béton type plots ou dalle pour optimiser la stabilité. Cet ancrage est indispensable pour optimiser la résistance au vent de votre pergola.

LES PLUS PRODUIT

 • Son design sobre et cubique apporte une touche contemporaine à votre extérieur
 • Une structure livrée en kit à votre domicile, très facile à installer à 2 personnes
 • Une armature en bois thermo traité sans produit chimique, imputrescible, garantie 10 ans
 • Un bois respectueux pour votre environnement, non polluant et recyclable
 • Des poteaux moisés équipés de platine d'ancrage au sol traduisent une grande solidité
 • Une paroi latérale dotée d'un brise vues à claire voie pour une totale discrétion
 • Une structure sans entretien pendant de longues années
 • Un rapport qualité prix excellent pour cette pergola fabriquée en France, garantie 10 ans

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimension hors tout : L 341 x P 313 x H 217 cm

Surface au sol : 10.67 m²

Hauteur de passage : 205 cm

Largeur de passage : 289 cm

Matière : Epicéa certifié PEFC, traité par haute température

Couleur : Brun doré

Structure : 4 poteaux moisés  12 x 12 cm

Toiture : Toit plat composé de chevrons à couvrir

Paroi latérale : Brise vue à claire voie avec lames de bois orientables

Garantie : 10 ans contre le pourrissement et l'attaque des insectes 

Dimensions colis : 350 x 120 x 45 cm

Poids colis : 200 kg

Le produit vous est livré gratuitement à domicile !

* Photo non contractuelle, produit vendu sans option et sans accessoire réf. FOR/THO3531V

 • Formalités administratives

A noter : Renseignez-vous auprès de votre Mairie pour connaître les autorisations d’urbanisme liées à l’aménagement d’un abri.
De manière générale, pour un abri d’une superficie de moins de 5m² aucune formalité administrative ne sera nécessaire.
Pour une structure entre 5 et 20m² vous devrez remplir une déclaration préalable de travaux. Au delà de 20m² un permis de construire sera demandé.

En savoir plus
 • Réserves de livraison

Dans le cas où une pièce de votre colis serait manquante ou abîmée, émettez une réserve de livraison auprès du transporteur. Il est nécessaire de motiver les réserves posées, en qualifiant l’état du colis, la dénomination de la pièce qui a été abîmée. Sans réserve explicite, le service après vente ne pourra pas intervenir favorablement.
Par ailleurs, nos livraisons s'étendent gratuites en France métropolitaine continentale uniquement, à l’exclusion des îles ou zone géographique dont l’accès est limité par un pont ou tunnel nécessitant un surcoût de livraison ; et moyennant une livraison effectuée par des tournées en semi-remorques en 38 Tonnes, dont vous devez vous assurer de l'accès.
Pour toute livraison nécessitant une livraison en porteur (19 Tonnes) ou en petit camion VL (véhicule léger), un supplément peut être demandé ou une autre solution envisagée en accord avec le client, afin de faciliter l’accès. De même, les livraisons s’effectuent pendant les jours ouvrés et selon les créneaux horaires proposés en accord avec le transporteur.
Vous pouvez nous contacter pour évoquer au préalable de votre commande, tout aspect du transport nécessitant selon vous un traitement particulier.

En savoir plus
 • Notice, montage et precautions d'usage

La notice de montage que vous pouvez trouver en téléchargement sur la fiche produit est à titre informatif. Le document de montage définitif qui fait foi sera livré dans le colis. En cas de doute n’hésitez pas à nous contacter avant toute commande et particulièrement avant toute réalisation d’une fondation béton.

Dans tous les cas nous conseillons, et imposons si nous réalisons le montage, que le client prévoit une dalle béton comme fondation pour son produit et se conforme aux recommandations
prévues dans la notice de montage pour plus de précision. Merci également de nous contacter en cas de doute ou pour toute précision à ce sujet.

Quand nous réalisons une prestation de montage, il reste à votre charge de le fixer au sol correctement et rajouter si besoin les ancrages ou kit anti-tempêtes nécessaires si vous résidez dans une région exposée aux vents. Dans le cas de modèle en bois, il conviendra de les traiter intérieur / extérieur pour en assurer une bonne longévité. Dans le cas du métal, utiliser un revêtement anti-condensation si cela s’avère nécessaire car le métal condense avec les changements importants de température. Dans le cas des modèles en résine / PVC, en fonction de l’exposition au soleil, il conviendra d’appréhender les risques de dilatation qui peuvent contraindre les ouvrants selon les modèles.

Si vous habitez en altitude assurez vous aussi que le produit correspond aux normes requises dans votre zone géographique, et si vous êtes au delà de la limite pensez à le déneiger régulièrement pour éviter tout surpoids pouvant causer des dégâts à votre produit.

Nous vous conseillons également de penser à déclarer à votre assureur tout nouvel aménagement mis en oeuvre dans le cadre de votre habitation (abri, garage, carport, tonnelle, pergola, bâtiment métallique, tunnel agricole, charpente bois etc…), afin de le couvrir contre d’éventuels risques naturels, de vol ou dégradation.

Notre service commercial reste à votre écoute pour vous accompagner au mieux dans votre projet.